Sprawy sędziowskie

Komunikat Kolegium Sędziów

W celu weryfikacji aktywnych sędziów i przedłużenia licencji sędziowskiej na sezon 2020/2021 prosimy sędziów do 15.10.2020 o wpłatę kwoty 10,00 zł.:
– na konto PZK   Nr konta 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 tytułem licencja sędziowska 2020/2021
– lub gotówki kol. Romanowi Bączkiewiczowi, któremu również należy dostarczyć licencje w celu przedłużenia na adres:

Roman Bączkiewicz
Plac Targowy 5
64-510 Wronki

Sędziowie bez przedłużonej licencji sędziowskiej nie będą mogli sędziować zawodów zgodnie z kalendarzem sportowym SKK PZK.

W celu aktualizacji danych zobowiązujemy wszystkich sędziów do 15.10.2020 o przesłanie zmienionych danych:
– Nazwisko i imię   
– Adres zamieszkania   
– Data urodzenia   
– e-mail   
– Telefon
do kol. Romana Bączkiewicza na adres e-mail: romekb73@gmail.com   

Pozdrawiam
Roman Bączkiewicz
Przewodniczący 
Kolegium Sędziów SKK PZK