Skład Zarządu SKK

Skład Zarządu PZK SKK w kadencji 2021-2025 :

Przewodniczący SKK
Maciej Kląskała – Maciej.Klaskala@pzkregl.pl
Z-ca Przewodniczącego SKK
Radosław Cwojdziński – Radek.Cwojdzinski@pzkregl.pl
Członek Zarządu / Kapitan Sportowy
Jarosław Bonk – Jarek.Bonk@pzkregl.pl
Członek Zarządu SKK
Krystian Kempa – Krystian.Kempa@pzkregl.pl

Komisje problemowe zostaną powołane na podstawie konsultacji, które nowy Zarząd SKK aktualnie prowadzi.
Poniżej składy komisji, które działały do tej pory.
Kolegium Sędziów SKK
Przewodniczący – Roman Bączkiewicz
Członkowie: Ireneusz Kaczmarek
Komisja szkoleniowa SKK
Szef wyszkolenia – Andrzej Łoszyk
Komisja ds. Gier i Dyscypliny
Przewodniczący – Jarosław Bonk
Członkowie: Edyta Kląskała (Pełnomocnik SKK PZKręgl. ds. licencji zawodniczych)
Komisja Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa
Przewodniczący – Maciej Kląskała
Członkowie – Radosław Cwojdziński, Grzegorz Cwojdziński, Karol Nowak