Skład Zarządu SKK

Skład Zarządu PZK SKK w kadencji 2017-2021 :

Przewodniczący SKK
Maciej Kląskała
Z-ca Przewodniczącego SKK
Radosław Cwojdziński
Członek Zarządu / Kapitan Sportowy
Jarosław Bonk
Członek Zarządu SKK
Karol Nowak

Komisje problemowe zostaną powołane na podstawie konsultacji, które nowy Zarząd SKK aktualnie prowadzi.
Poniżej składy komisji, które działały do tej pory.
Kolegium Sędziów SKK
Przewodniczący – Roman Bączkiewicz
Członkowie: Ireneusz Kaczmarek
Komisja szkoleniowa SKK
Szef wyszkolenia – Andrzej Łoszyk
Komisja ds. Gier i Dyscypliny
Przewodniczący – Jarosław Bonk
Członkowie: Leszek Piosik (Pełnomocnik SKK PZKręgl. ds. licencji zawodniczych)
Komisja Marketingu i Rozwoju Kręglarstwa
Przewodniczący – Maciej Kląskała
Członkowie – Radosław Cwojdziński, Grzegorz Cwojdziński, Karol Nowak