Deklaracja sędziego

Zamieszczamy dokument Deklaracji Sędziego, które powinni wypełnić wszyscy Sędziowie, którzy w ten sposób wskazują chęć dalszego uczestniczenia w pracy Sędziego w kręglarstwie.

Proces pozyskania deklaracji ma na celu z wszystkich sędziów, którzy mają uprawnienia sędziowskie wyłonić tych, którzy nadal chcą pracować jako sędziowie…

Deklaracja znajduje się we wzorach dokumentów sędziów – menu Sprawy Sędziowskie -> Wzory dokumentów Sędziów

Deklaracja Sędziego

Wzór sprawozdania Sędziego Głównego zawodów

Załączamy dokument Sprawozdania Sedziego Głównego, które powinien wypełnić Sędzia Główny po każdych zawodach, które przeprowadzi…

Są to dwa osobne pliki stron 1-4 i 2-3. Należy drukować na stronie A4 z obu stron i po złożeniu jest to jednolity dokument.

Sprawozdanie SG – str.1 i 4

Sprawozdanie SG – str.2 i 3

Dokument znajduje się na liście obowiązujących dokumentów Kolegium Sędziów – menu Sprawy Sędziowskie -> Wzory Dokumentów Sędziów