Komunikaty Kolegium Sędziów

Komunikat Kolegium Sędziów SKK

  1. W celu weryfikacji aktywnych sędziów i przedłużenia licencji sędziowskiej na sezon 2022/2023  prosimy sędziów do 15.10.2022 o wpłatę kwoty 10,00 zł.:

   – na konto PZK   Nr konta 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 tytułem licencja sędziowska sezon 2022/2023

   – lub gotówki kol. Romanowi Bączkiewiczowi

Potwierdzenie wpłaty proszę kierować do kol. Romana Bączkiewicza

na adres e-mail: romekb73@gmail.com

  1. Kolegium Sędziów nie będzie przedłużać licencji sędziowskich, nie należy ich dostarczać w celu przedłużenia.
  2. Sędziowie bez przedłużonej licencji sędziowskiej nie będą mogli sędziować zawodów zgodnie z kalendarzem sportowym SKK PZK.
  3. W związku z obniżeniem podatku do 12% w załączeniu nowe wzory delegacji sędziowskich.
  4. Prosimy sędziów o zapoznanie się z nowymi regulaminami rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów, Superligi Mężczyzn i Superligi Kobiet. Zmiany w nich będą zaznaczone na czerwono.

Delegacja sędziowska do 200 zł brutto (XLS) 2022.09

Delegacja sędziowska powyżej 200 zł brutto (XLS) 2022.09

 

Pozdrawiamy
Członkowie
Kolegium Sędziów SKK PZK

Komunikat Kolegium Sędziów – weryfikacja sędziów, koszulki

Na sezon 2021/2022 sędziowie NIE WNOSZĄ opłaty rocznej w kwocie 10,00 zł.

Od tego sezonu Kolegium Sędziów nie będzie przedłużać licencji sędziowskich, nie należy ich dostarczać w celu przedłużenia.

W celu weryfikacji aktywnych sędziów na sezon 2021/2022 zobowiązujemy sędziów do zakupu koszulek sędziowskich do 31.10.2021

Wpłata w kwocie 75,00 zł za koszulkę na konto PZK. Nr konta 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 tytułem koszulka sędziowska

Potwierdzenie wpłaty proszę kierować do kol. Romana Bączkiewicza na adres e-mail: romekb73@gmail.com, który zajmie się dystrybucją koszulek.

Sędziowie bez zakupionej koszulki sędziowskiej po 31.10.2021 nie będą powoływani do sędziowania zawodów, zgodnie z kalendarzem sportowym SKK PZK.

Pozdrawiamy
Członkowie
Kolegium Sędziów SKK PZK

Komunikat Kolegium Sędziów

W celu weryfikacji aktywnych sędziów i przedłużenia licencji sędziowskiej na sezon 2020/2021 prosimy sędziów do 15.10.2020 o wpłatę kwoty 10,00 zł.:
– na konto PZK   Nr konta 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 tytułem licencja sędziowska 2020/2021
– lub gotówki kol. Romanowi Bączkiewiczowi, któremu również należy dostarczyć licencje w celu przedłużenia na adres:

Roman Bączkiewicz
Plac Targowy 5
64-510 Wronki

Sędziowie bez przedłużonej licencji sędziowskiej nie będą mogli sędziować zawodów zgodnie z kalendarzem sportowym SKK PZK.

W celu aktualizacji danych zobowiązujemy wszystkich sędziów do 15.10.2020 o przesłanie zmienionych danych:
– Nazwisko i imię   
– Adres zamieszkania   
– Data urodzenia   
– e-mail   
– Telefon
do kol. Romana Bączkiewicza na adres e-mail: romekb73@gmail.com   

Pozdrawiam
Roman Bączkiewicz
Przewodniczący 
Kolegium Sędziów SKK PZK