Regulamin Ratyfikacji Rekordów Polski

Zarząd Sekcji Kręglarstwa Klasycznego na posiedzeniu w dniu 20.11.2023 r. podjął decyzje o zmianach w regulaminie rekordów Polski

Zarząd zatwierdził zmiany, które obowiązują od 21.11.2023 r. w formie uchwały, a zapisy zostaną wprowadzone do KRS w następnej wersji.
Rekordy poprawione w starym systemie gry (dot. wyłącznie kat. dziewczynek i chłopów), zgłoszone w dniach 01.07-20.11.2023 r. na podstawie regulaminu z KRS cz. 2 pkt. 15 będą uznane zgodnie z regulaminem i umieszczone w tabeli rekordów Polski przed ratyfikacją.
Rekordy zgłoszone w dniach 01.07-20.11.2023 r.  na podstawie ratyfikacji regulaminu będą wprowadzone do aktualnej tabeli rekordów Polski (w kat. dziewczynek i chłopców – gra na nowych zasadach 30P+30Z).
Od dnia 21.11.2023 r. rekordy można zgłaszać wyłącznie na podstawie nowego regulaminu, w kategoriach wiekowych i konkurencjach wymienionych w protokole zatwierdzenia rekordu Polski. Zgłoszone rekordy będą umieszczane już wyłącznie w aktualnej tabeli rekordów Polski.

Regulamin Ratyfikacji Rekordów Polski

Formularz zgłoszenia Rekordu Polski

REKORDY POLSKI