Nowa wersja Kręglarskiego Regulaminu Sportowego w kręglarstwie klasycznym

Informujemy, że w dniu 14.07.2023 r. została zatwierdzona nowa wersja Kręglarskiego Regulaminu Sportowego w kręglarstwie klasycznym. Jest to część 2 KRS, która dotyczy wyłącznie kręglarstwa klasycznego. Nowa wersja została dostosowana do aktualnie obowiązującego ISR v. 5.06 (International Sport Regulations)

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować i pochwalić Mateusza Kląskałę, który samodzielnie podjął się i wykonał szereg prac związanych z dostosowaniem zapisów naszego podstawowego regulaminu do przepisów międzynarodowych.

Zarząd po zapoznaniu się z wszystkimi zmianami, i po dokonaniu drobnych korekt, podjął decyzję o uchwaleniu obowiązywania zapisów nowej wersji Kręglarskiego Regulaminu Sportowego w części 2 dla Sekcji Kręglarstwa Klasycznego. Regulamin wszedł w życie z dniem 15.07.2023 r.

Wszystkie obowiązujące dokumenty można znaleźć w menu DOKUMENTY.