Regulamin przyznawania licencji – nowe zapisy

Informujemy, że w dniu 14.07.2023 r. Zarząd SKK zatwierdził zmiany do regulaminu przyznawania i przedłużania licencji zawodniczych na nowy sezon.

Prosimy zwrócić uwagę na zmiany, które zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Główną zmianą jest to, że licencje nie będą stemplowane na każdy sezon. Wersja papierowa licencji będzie wystawiana jako nowa, zagubiona oraz przy zmianie kategorii wiekowej. Ważność karty gry na dany sezon będzie prowadzona wyłącznie w rejestrze elektronicznym, który jest dostępny na stronie internetowej.

Wprowadzono też zapisy, które mają uszczegółowić niektóre zagadnienia.

Nowy regulamin znajduje się w menu Kapitana Sportowego.