Możliwość rozpoczęcia zajęć treningowych

Od dnia 18 maja 2020 r. ulegają zmianie ograniczenia Rozporządzenia Rady Ministrów, które umożliwia wykorzystywanie hal i sal sportowych w celu prowadzenia szkolenia sportowego i zajęć sportowych.

Z uwagi na to, że obiekty kręgielni pełnią najczęściej funkcję zarówno sportową jak i rekreacyjną, na czas obowiązywania tego rozporządzenia, regulaminy obiektów powinny być odpowiednio dostosowane. Zachęcamy kluby do kontaktu z właścicielem i administratorem obiektu aby wspólnie omówić możliwości rozpoczęcia zajęć treningowych w ramach prowadzonej działalności sportowej klubu.

Sekcja Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego przygotowała wzór regulaminu, który można wykorzystać przy rozmowach z administratorami, właścicielami obiektów aby ułatwić proces dostosowania się do bieżących przepisów. Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 (Dziennik Ustaw z dnia 16.05.2020 poz. 878), tak aby spełnić wszystkie wymagania ale również umożliwić sprawne prowadzenie zajęć treningowych przy zachowaniu wszystkich restrykcji.

Po ogłoszeniu zmian w przepisach będziemy modyfikować wzór regulaminu i informować o nich na łamach naszej strony internetowej.

Z kręglarskim pozdrowieniem
DOBRY RZUT
Maciej Kląskała
Przewodniczący SKK PZKręgl.