Komunikat Kolegium Sędziów

W celu weryfikacji aktywnych sędziów i przedłużenia licencji sędziowskiej na sezon 2019/2020 prosimy sędziów do 30.09.2018 o wpłatę kwoty 10,00 zł.:

   – na konto PZK   Nr konta 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 tytułem licencja sędziowska 2019/2020

   – lub gotówki kol. Romanowi Bączkiewiczowi, któremu również należy dostarczyć licencje w celu przedłużenia na adres:
Roman Bączkiewicz, Plac Targowy 5, 64-510 Wronki

Sędziowie bez przedłużonej licencji sędziowskiej nie będą mogli sędziować zawodów zgodnie z kalendarzem sportowym SKK PZK.

W celu aktualizacji danych zobowiązujemy wszystkich sędziów do 30.09.2019 o przesłanie do kol. Romana Bączkiewicza na adres e-mail: romekb73@gmail.com aktualnych danych:

   – Nazwisko i imię

   – Adres zamieszkania

   – Data urodzenia

   – Nr licencji, klasa

   – e-mail

   – Telefon

Roman Bączkiewicz

Przewodniczący Kolegium Sędziów SKK PZKręgl.