Miesiąc: Sierpień 2019

Komunikat Kolegium Sędziów

W celu weryfikacji aktywnych sędziów i przedłużenia licencji sędziowskiej na sezon 2019/2020 prosimy sędziów do 30.09.2018 o wpłatę kwoty 10,00 zł.:

   – na konto PZK   Nr konta 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 tytułem licencja sędziowska 2019/2020

   – lub gotówki kol. Romanowi Bączkiewiczowi, któremu również należy dostarczyć licencje w celu przedłużenia na adres:
Roman Bączkiewicz, Plac Targowy 5, 64-510 Wronki

Sędziowie bez przedłużonej licencji sędziowskiej nie będą mogli sędziować zawodów zgodnie z kalendarzem sportowym SKK PZK.

W celu aktualizacji danych zobowiązujemy wszystkich sędziów do 30.09.2019 o przesłanie do kol. Romana Bączkiewicza na adres e-mail: romekb73@gmail.com aktualnych danych:

   – Nazwisko i imię

   – Adres zamieszkania

   – Data urodzenia

   – Nr licencji, klasa

   – e-mail

   – Telefon

Roman Bączkiewicz

Przewodniczący Kolegium Sędziów SKK PZKręgl.

Ważna informacja odnośnie certyfikacji obiektów kręglarskich

W maju 2019 międzynarodowa federacja WNBA NBC zwróciła uwagę wszystkim swoim członkom o zapisach w Międzynarodowych Przepisach Sportowych NBC (International Sport Rules the NBC (ISR)), zgodnie z którymi punkty 4.4. i 4.5. wprowadzają konieczność posiadania certyfikatów międzynarodowych, które są wydawane po weryfikacji obiektu kręglarskiego przez uprawnione osoby.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich obiektów, na których rozgrywane są mecze międzynarodowe (punkt 4.4. przepisów) ale również obiekty, na których rozgrywane są krajowe zawody, które są kwalifikacją do rozgrywek międzynarodowych (punkt 4.5.). Oznacza to, że wszystkie obiekty, na których są rozgrywane mecze najwyższej ligi krajowej oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski, powinny posiadać międzynarodowy certyfikat. Superliga jest klasyfikacją do klubowych pucharów Świata, Europy i NBC a Indywidualne Mistrzostwa Polski kwalifikują zwycięzców do Indywidualnego Pucharu Świata.

Sekcja Kręglarstwa Klasycznego, biorąc pod uwagę fakt, że właściciele obiektów nie są gotowi do certyfikacji w tym roku, wystąpiła do władz światowych o zastosowanie karencji tego obowiązku dla naszego kraju. Wniosek został przyjęty a karencja obowiązuje do 30.06.2020 roku.

Zwracamy uwagę, że musimy wprowadzić nowe zasady certyfikacji – co zrobimy w nadchodzącym czasie. Mamy dwie osoby, które w Polsce mają uprawnienia (wydane przez WNBA NBC) do wykonywania badań a certyfikat wystawia federacja i obowiązuje on przez 3 lata. Koszty związane z przeprowadzeniem badań i wydaniem certyfikatu podamy po przygotowaniu nowego regulaminu.

Przypominamy, że na sezon 2019/2020 badania roczne – wg zasad obowiązujących do tej pory – przeprowadzają Kolegia Sędziów w Okręgowych Związkach Kręglarskich lub w przypadku braku możliwości Kolegium Sędziów SKK PZKręgl.